Bokningsläget / booking situation
[Tillbaka]   [Back]

Gröna datum / green dates:       Ledigt / room available
Blå datum:,                                Ledigt - men ingen incheckning denna dag 
Blue dates:                                 Available - but no check in this date
Röda datum / red dates;            Våningen bokad / Room unavailable

 

VÄLKOMMEN MED ERA BOKNNGAR FÖR 2019

Återkommmande gäster: / regular guests
 SÄSONGEN 2019 (maj-aug) är bokningsbart från januari 2019 vid bokning av min 5 nätter i följd
SEASON 2019 (May-Aug) is open for booking from Jan 2918 (subject to min 5 cons. nights)

övriga gäster / other guests
sommarsäsongen 2019 är bokningsbart från mars 2019
Summer season 2019 will be open for booking in March 2019